Tjänster

Isolering

Isoleringen vi använder representerar alla efterfrågade typer av material: glasull, stenull samt det miljövänligaste alternativet cellulosa.

Mantelskarvning av kulvertrör

Isopeak AB är auktoriserad på Svensk Fjärrvärme (1099)
Våra montörer är certifierade inom: Mittel TSC, Extruder svetsning, Dubbeltätande krympmuff, PEX krympmuff,Dubbelexpanderande, Flaskskumning och Larmkontroll

Värmebehandling

Stål värmebehandlas för att åstadkomma önskade förändringar i mikrostruktur och mekaniska egenskaper. Man värmebehandlar för att ta bort inre spänningar från till exempel tidigare behandling (som härdning, kallvalsning eller ojämn kylning), förfina kornstruktur och storlek, för ökad tänjbarhet.