Om oss

Isopeak AB startades i september 2013 av Thomas Björklund och Indupipe AB i liten skala med fokus på att skapa nya affärsrelationer och utföra kvalificerade projekt med hög kompetens, effektivitet, flexibilitet och kvalitet.

Företaget leds av Thomas Björklund, som tidigare har arbetat vid BIS Isenta AB, och där fungerat som montage/arbetsledare vid både mindre och större projekt, se referenser.

Med kvalificerad kompetens är vi ett konkurrenskraftigt komplement till övriga aktörer på marknaden.
Vår styrka är korta beslutsvägar i företaget samt att en nära dialog med kund gör att vi blir konkurrenskraftiga i vår bransch.
Ha ett nära samarbete med andra företag som lever upp till våra ställda krav på kompetens, kvalitet och inställning.

Mål och strategi

Isopeak AB strävar som företag efter att företagsledning och medarbetare skall känna att alla jobbar i ett team och där alla jobbar för varandra. Närheten mellan ledning och anställd skapar en stark vi-känsla med högt i tak.

Isopeak ABs styrka är korta beslutsvägar i företaget samt att en nära dialog med kund gör att vi blir konkurrenskraftiga i vår bransch.

För att bibehålla vår strategi och affärsidé, strävar Isopeak AB efter att ha ett nära samarbete med andra företag som lever upp till våra ställda krav på kompetens, kvalitet och inställning.

Affärsidé

Säkerställa kundens behov av ett kompetent, pålitligt, flexibelt och ansvarsfullt isoleringsföretag!